Miljöpolicy

Rubrik

På Hällsnäs strävar vi efter att erbjuda produkter och tjänster som producerats med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi är en svanenmärkt anläggning och arbetar ständigt för att minska vår miljöbelastning genom att förbättra vårt arbete inom energi, vatten, resursförbrukning, kemikalie- och avfallshantering.

Vi har tydliga rutiner för alla medarbetare så det ska känna sig delaktiga och ta ansvar för miljön.
Vi prioriterar leverantörer som är miljöcertifierade och som arbetar aktivt med hållbarhet.

Eget reningsverk för vatten och avlopp

Vårt reningsverk installerades 2017 och är anpassat efter de miljökrav som råder här på Långenäs. Reningsanläggningen är uppbyggd kring ett modulsystem av glasfibertankar anpassat efter hotellets kapacitet. I reningsverkets hjärta, bioreaktorn sker den biologiska reningen. De använder sig av så kallad fixfilmsteknik där bakterierna som bryter ner föroreningarna bor på ett bärarmaterial till skillnad från aktivslamprocesser. Bakterierna ges en optimal syresättning genom luftdiffusorer i tanken. Fördelarna med fixfilmstekniken är bland annat stabilare drift, mycket låg slamflykt och en skyddad bakteriestam.

Energi

 • Vi ser kontinuerligt över energianvändningen och registrerar förbrukningen varje månad.
 • Lågenergilampor/LED-lampor
 • Utrymmen är försedda med behovsanpassad ventilation.
 • Anläggningen har löpande energieffektiviserats i samband med renovering.

Vatten

 • Toaletter är snålspolande
 • Vårt kranvatten är högklassigt, härfiltrerat och miljövänligt.
 • Särskilda munstycken för kranar och dusch används för att minimera förbrukning.

Avfall

Vi sorterar vårt avfall så långt det är möjligt; matavfall, glas, returpapper (papper/tidningar), pappersförpackningar (kartong/wellpapp), hårdplastförpackningar, metallförpackningar, el (t ex ljuskällor), farligt avfall (t ex batterier).

Vi ser över och minimerar användningen av engångsartiklar.

Tvätt-och rengöring

 • Rengörings-och tvättmedel som används i den dagliga verksamheten är miljömärkt.
 • Toalett- och hushållspapper, pappershanddukar och andra pappersprodukter är miljömärkta.
 • Vi är noga med att dosera rengöringsmedel i rätt mängd.
 • Vårt tvätteri är ISO och Svanenmärkt

Livsmedel

 • Vi erbjuder ekologiska och närproducerade alternativ vid servering och strävar efter att öka utbudet,
 • Vi erbjuder alltid vegetariska alternativ.
 • Engångsförpackningar fasas ut så långt det är möjlig
 • Vi informerar, utbildar och fortbildar personal för att öka kunskap och engagemang i miljöarbetet.
 • Vi visar hur våra gäster kan vara med och bidra i vårt miljöarbete under sin vistelse.

Administration

 • Våra brev, skrivarpapper och annat papper på våra kontor är miljömärkta.
 • Vi stänger ned vår utrustning när den inte används.

Konferens & möten

Vi är medlemmar av svenska möten och uppfyller därmed deras krav.

Sigill svenska möten

Svanenmärkning

Vårt Hotell & Restaurang är svanemärkta.