På Hällsnäs parkerar du gratis. Vi har parkering både utanför och innanför grindarna.
Grindarna hålls alltid öppna.