Det går inte att förlänga giltighetstiden på presentkortet.