Minderårig (barn under 18 år) får inte checka in och/eller övernatta ensam utan föräldrar/målsman/annan myndig.