Ett herrgårdshotell med anor sedan 1906

Rubrik

Vi är stolta över att vara en del av denna speciella plats med anor sedan 1906. Här på vårt herrgårdshotell har direktörer, disponenter, patroner och andra ur den svenska societeten umgåtts och levt livets glada dagar mer än 100 år.

Ett långt näs vid vattnet

Namnet Långenäs beskriver ju ganska bra dess utseende, ett långt näs beläget vid vattnet. På udden, vid näsets slut, ligger Hällsnäs. En stor vit byggnad omgiven av grönska och vatten. Ett herrgårdshotell som ligger så idylliskt så att ingen kan ana närheten till både Göteborg och Landvetter Flygplats.

Sommar på Hällsnäs

Järnvägen som förbinder Långenäs med Göteborg

Järnvägen, den biten som kallas Boråsbanan och uppfördes 1894, löper parallellt med Långenäsvägen längs hela näset. Den var av stor betydelse. Inte bara för fabriken utan för Mölnlycke i stort. Kommunikationen till Göteborg hade tidigare bestått av ett par stadiga ben eller en häst.

De flesta hade givetvis inte råd att åka tåg ändå, men järnvägen bidrog till att befolka Långenäs. Patron vid Långenäs Herrgård uppförde själv stationshuset vid näset.

Bebyggelsen på Långenäs

I och med järnvägens tillkomst styckade patron av tjugo tomter på näset. Vissa påstår att det var järnvägens minimikrav för att tågen överhuvudtaget skulle stanna vid hans station. Andra menar att han helt enkelt tyckte att det var ganska ensamt och ensligt där ute på näset och ville ha ett rikare socialt liv.

De familjer som bodde på Långenäs kom från Göteborg. I staden hade de sin vinterbostad och till näset flyttade de om våren. Alla husen var uteslutande sommarvillor.

Patron tillät dessutom inte vem som helst att köpa tomt på hans Långenäs. Givetvis skulle de ha pengar men de skulle också ha en titel av det slag som räknades – disponenter och direktörer stod högt i kurs.

Herrgårdsbyggnaden

Hällsnäs Herrgård stod klar 1906. Det var den framgångsrike Göteborgstandläkaren Lindholm som stod som köpare. Herrgården var till en början en sommarbostad, men i slutet av 1920-talet genomfördes stora tillbyggnadsarbeten och därmed upphörde sommarboendet och gav plats för åretruntboende.

Udden var i Lindholms ägo fram till 1957 då den köptes av Syster Signe Olsson. Syster Signe drev konvalescenthem för äldre damer till sin bortgång 1984. Många av våra gäster idag har fortfarande anknytning till den tiden. De har jobbat här eller varit besökare. Vi får höra många roliga anekdoter.

Sveriges första affärsklubb

1986 köptes Hällsnäs av en familj, vars mål var att skapa västra Sveriges första och enda affärsklubb. Ett par stora gjutjärnsgrindar med namnet ”Hällsnäs” ingraverat kom på plats. Privat område förkunnades. En liten porttelefon gömde sig vid kanten, varifrån man fick besked om sesam tänkte öppna sig eller ej. För rätt person och medlem öppnade sig grindarna makligt.

1996/97 öppnades grindarna för externa gäster. Medlemskravet var släppt, så även slipskravet. Sedan dess har Hällsnäs varit platsen för otaliga konferenser, bröllop och andra arrangemang.

Från affärsklubb till modernt herrgårdshotell

I mars 2015 köptes Hällsnäs av Peter Kollberg, Mölnlycke Fastighets AB. Herrgårdsbyggnaden och alla hotellets rum renoverades och en modern magasinsbyggnad byggdes till.
I mars 2019 invigdes whiskylagret med kapacitet att lagra 300 st 30-liters fat, ett samarbete med Mackmyra Svensk Whisky.

Med ambitionen att göra Hällsnäs till Västsveriges bästa matdestination har målet varit att hitta rätt samarbetspartners. I januari 2021 tar Thomas Sjögren och Oscar Gyllström tillsammans med Scandinavian Resorts över driften av Hällsnäs Hotell & Restaurang.
Thomas Sjögren, som vunnit både Årets Kock och TV-succén Kockarnas Kamp, i spetsen är matupplevelsen en självklarhet.

Vårt fokus nu är att utveckla känslan, maten och upplevelsen på plats. Följ oss gärna på vår spännande resa framåt.